Latest News

Đăng Ký Điều Chỉnh Thông Tin

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp có bất kỳ phát sinh thay đổi về: Tên công ty hoặc mã số thuế, chứng thư số cũng cần được điều chỉnh lại để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác trong giao dịch điện tử.

Để điều chỉnh thông tin trong chứng thư số, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Phòng nghiệp vụ VIN-CA theo số 0338 000 800 hoặc qua email congchi1@.gmail.com để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ theo đúng quy định.

Scroll to Top